Kliendid saavad oma nimiservereid host.ee-s muuta järgides neid samme:

  1. Logige sisse oma host.ee-i kliendiportaali.
  2. Klõpsake "Domeenid" lingil.
  3. Valige Minu domeenid ja siis domeen mille nimiservereid soovite muuta.
  4. Klõpsake vahekaardil "Nimiserverid"
  5. Sisestage uued nimiserverid vastavatesse väljadesse.
  6. Klõpsake nuppu "Muuda nimiservereid".
Kas see vastus oli kasulik? 0 Kasutajad peavad seda kasulikuks (1 Hääled)